Contributie 2018 via KNLTB Collect

2018-04-05T14:59:44+02:00

Beste leden,

Er zijn het afgelopen jaar een aantal veranderingen geweest in de communicatie naar de leden en in de ICT systemen van de KNLTB. Zo hebben we o.a. deze nieuwe verenigingswebsite, we mailen via het programma Mailchimp, de bardienstplanner is vernieuwd en mijn KNLTB is ook veranderd. Ook het innen van de contributie gaat per dit jaar op een nieuwe manier.

Overstap naar KNLTB Collect
We maken vanaf dit jaar gebruik van de facturatiemodule van de KNLTB; KNLTB Collect. Deze manier van betalen en innen van contributie levert zowel de leden als T.C. Helios voordelen op. Het voordeel voor de vereniging is de koppeling met de ledenadministratie en het snelle statusoverzicht. Voor de leden is het gemakkelijker om de betalingen zelf te volgen en de mogelijkheid om via Ideal te betalen.

Hoe werkt de inning van de contributie?

  1. Élk lid van T.C. Helios ontvangt komende week een mail, zie voorbeeld.
    LET OP
    : Jeugdleden die met hun eigen email-adres in onze ledenadministratie staan of gezinnen die verschillende mail-adressen hebben doorgegeven kunnen dus meerdere e-mails op verschillende adressen binnen krijgen!
  2. Door op de betaalkeuze te klikken kom je op je persoonlijke betaalpagina van KNLTB.Collect en hier kun je je factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kun je ook kiezen om de contributie via automatische incasso of via iDEAL te betalen.
  3. Wanneer je kiest voor automatische incasso (voorkeur), krijg je de mogelijkheid het rekeningnummer waar de bedragen van worden afgeschreven te controleren en eventueel te wijzigen. De factuur komt nog steeds van T.C. Helios, maar ieder lid moet dan dus opnieuw een akkoord afgeven (aan KNLTB Collect) om de contributie van je rekeningnummer te mogen afschrijven.
    LET OP: Dit heeft mogelijk tot gevolg dat jeugdleden met een eigen e-mailadres wellicht ZELF opdracht tot incasso kunnen geven van het bij ons bekende rekeningnummer. Voor elk gezinslid moeten dezelfde stappen doorlopen worden, elke mail bevat 1 betaalverzoek/factuur voor 1 lidmaatschap.

Mail met betaalverzoek contributie 2018
De betaalverzoeken voor de contributie van 2018 worden aanstaande maandag 9 april verstuurd via e-mail vanuit KNLTB.Collect. Volg voor het maken van je betaalkeuze en/of wijziging van een rekeningnummer de instructies in de te ontvangen email.

Mocht je alsnog gegevens willen wijzigen geef die dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat. Vragen over de contributie inning? Neem dan contact op met onze penningmeester.

P.S.
Een deel van de persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) is vanuit de KNLTB systemen verstrekt aan KNLTB.Collect en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester, voor KNLTB.Collect en jezelf. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Je kunt erop vertrouwen dat de gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.