ALV 11 maart 2022

Agenda:

  1. Inloop vanaf 19.15 uur
  2. Opening/inleiding 19.30 uur
  3. Notulen ledenvergadering 05-03-2021 (en extra ALV 30-04-2021)
  4. Terugblik 2021 & Vooruitblik 2022
  5. Aanpassing consumptieprijzen & contributie
  6. Het nieuwe park: status financiën+ opening
  7. Realisatie 2021 & Begroting 2022
  8. Jubilarissen 25-40-50 jaar
  9. Rondvraag
  10. Sluiting uiterlijk 21.00 uur

De jaarverslagen en notulen 2021 zijn per mail verstuurd naar alle leden.

NB: Bij aanvang van de vergadering dienen tenminste 50 stemgerechtigde leden aanwezig te zijn (senioren). Junioren en niet-spelende leden zijn van harte welkom om de vergadering te volgen, echter zij hebben geen stemrecht. Wanneer om 19.30 uur niet het vereiste aantal stemgerechtigden aanwezig is, nodigt het bestuur jullie graag uit voor de volgende ledenvergadering die aansluitend om 19.40 uur zal starten.