Algemene Leden Vergadering 19 januari 2018

De jaarlijkse ALV 2017-2018 vindt plaats in het clublokaal van T.C. Helios op 19 januari 2018 om 19.30 uur aan de Heideweg 1 in Heel.

De agenda, de jaarverslagen van de commissies en de notulen van vorig jaar zijn per mail verstuurd naar alle leden en op te vragen via secretaristchelios@outlook.com. De financiële gegevens zijn ter voorbereiding eventueel op te vragen bij de penningmeester via penningmeester.tchelios@gmail.com in de week van de ALV.

We hopen je te zien op 19 januari. Tot dan!

Het Bestuur van T.C. Helios,

Stefan Segers, voorzitter | Benoit Charpentier, penningmeester | Joeri Verlinden, wedstrijdcommissie | Thei Caris, onderhoudscommissie | Maurice Mevissen, kantinecommissie | Renee van den Kroonenberg, activiteitencommissie | Monique Schroijen, secretaris

NB: Bij aanvang van de vergadering dienen tenminste 50 stemgerechtigde leden aanwezig te zijn (senioren). Junioren zijn van harte welkom op de vergadering, echter zij hebben geen stemrecht. Wanneer om 19.30 uur niet het vereiste aantal stemgerechtigden aanwezig is, nodigt het bestuur jullie graag uit voor de volgende ledenvergadering die aansluitend om 19.45 uur zal starten.