Baan conditie/baan reserveren

De kunstgrasbanen van T.C. Helios zijn in principe het gehele jaar bespeelbaar. De banen mogen uitsluitend worden bespeeld door leden met een geldige KNLTB-ledenpas. Je dient een baan altijd af te hangen via het afhangbord

Banen reserveren via ClubApp
De banen kunnen op afstand, via de KNLTB ClubApp, gereserveerd worden. Dit kan vanaf 1 week tot 60 minuten van te voren. Een gereserveerde baan dient alsnog bevestigd te worden bij het afhangbord op de club, anders vervalt de reservering (tot 1 minuut van te voren). Dit om te voorkomen dat banen onnodig geblokkeerd worden. Mocht je net te laat zijn, dan kun je alsnog na 5 minuten ter plekke de gewenste baan afhangen. 

Op maandagen zijn alle banen te reserveren. Op dinsdag t/m vrijdag zijn 2 banen veelal bezet i.v.m. tennislessen. Toernooien en competitie hebben altijd voorrang! Bekijk hier hoe het afhangbord op de club werkt.

Tennisverbod bij plassen en opdooi
Bij aanhoudende regen of bij plasvorming is het niet toegestaan op de banen te spelen. Er moet gewacht worden tot de verzadigde plekken weg zijn. Bij vorst en/of sneeuw kunnen de banen worden gesloten om gevaarlijke situaties te voorkomen. Als er vorst in de grond zit en/of bij opdooi is het ook verboden om de banen te betreden. Door de zachte ondergrond ontstaat er dan onherstelbare schade. De banen mogen bij sneeuw niet betreden worden. Hierdoor kan de toplaag beschadigen. Maar ook de belijning is dan uiteraard niet zichtbaar.

Bij twijfel altijd contact opnemen met de voorzitter onderhoudscommissie. Indien de banen echt niet bespeelbaar zijn zal dit ook op het hek e/o via de website (homepage en nieuws) e/o via mail of social media (Facebook/Instagram T.C. Helios) kenbaar worden gemaakt.