Baan conditie

LET OP: Door de harde wind zijn de winddoeken beschadigd en overal verwijderd om ergere schade aan het hekwerk te voorkomen. De onderhoudscommissie heeft alle losse takken zoveel mogelijk verwijderd om alle banen bespeelbaar te houden. 

——————————————————————————————

De kunstgrasbanen van T.C. Helios zijn in principe het gehele jaar bespeelbaar. De banen mogen uitsluitend worden bespeeld door leden met een geldige KNLTB-ledenpas.

Het is echter niet toegestaan om bij aanhoudende regen of bij plasvorming op de banen te spelen. Er moet gewacht worden tot de verzadigde plekken weg zijn. Bij vorst en/of sneeuw kunnen de banen worden gesloten om gevaarlijke situaties te voorkomen. Als er vorst in de grond zit en/of bij opdooi is het niet toegestaan om de banen te betreden. Door de zachte ondergrond ontstaat er dan onherstelbare schade. Bij sneeuw mogen de banen ook niet betreden worden. Hierdoor kan de toplaag beschadigen. Maar ook de belijning is dan uiteraard niet zichtbaar.

Bij twijfel altijd contact opnemen met de voorzitter onderhoudscommissie. Indien de banen echt niet bespeelbaar zijn zal dit ook op het hek e/o via de website (homepage en nieuws) e/o via mail of social media (Facebook/Instagram T.C. Helios) kenbaar worden gemaakt.