Onderhoudscommissie

11667-715967De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het tennispark, de tennisbanen, het clubhuis en de kantine.

Elke dinsdagmiddag, dus het hele jaar door, van 13.00-17.00 uur, en zo nodig ook op andere dagen en tijdstippen is deze commissie aan het werken op of rond de tennisbanen, in het clubhuis of in de kantine.

Iedereen kan zich voor deze commissie aanmelden. Er is veel werk te doen om alles op orde te houden. De voorzitter van de commissie informeert het bestuur over de uitgevoerde werkzaamheden, de kosten en in overleg met het bestuur voert hij de nodige werkzaamheden uit. Tevens is hij de contactpersoon naar de gemeente Maasgouw en eventuele andere aannemers die in opdracht voor T.C. Helios werkzaamheden verrichten aan het tennispark, clubhuis of kantine.

Heb je belangstelling om werkzaam te zijn bij de onderhoudscommissie, meld je dan aan bij de voorzitter.

Naam
Theo Ratering (voorzitter) Thei Caris
Bert Beckers Wiel Beek
Jos Beijnsberger Emile Simons
Henk de Boer Herman Wintraeken
Piet Ickenroth Chrit Lemmens
Eugene Loeffen Jo van Heel
Harrie Schoenmakers