ALV 11 maart 2022

Agenda:

 1. Inloop vanaf 19.15 uur
 2. Opening/inleiding 19.30 uur
 3. Notulen ledenvergadering 05-03-2021 (en extra ALV 30-04-2021)
 4. Terugblik 2021 & Vooruitblik 2022
 5. Aanpassing consumptieprijzen & contributie
 6. Het nieuwe park: status financiën+ opening
 7. Realisatie 2021 & Begroting 2022
 8. Jubilarissen 25-40-50 jaar
 9. Rondvraag
 10. Sluiting uiterlijk 21.00 uur

De jaarverslagen en notulen 2021 zijn per mail verstuurd naar alle leden.

NB: Bij aanvang van de vergadering dienen tenminste 50 stemgerechtigde leden aanwezig te zijn (senioren). Junioren en niet-spelende leden zijn van harte welkom om de vergadering te volgen, echter zij hebben geen stemrecht. Wanneer om 19.30 uur niet het vereiste aantal stemgerechtigden aanwezig is, nodigt het bestuur jullie graag uit voor de volgende ledenvergadering die aansluitend om 19.40 uur zal starten.

 

Ophalen nieuwe toegangspasjes!

Nieuwe sloten, nieuwe toegangspas

Het heeft even geduurd maar eindelijk is het dan zover: er zitten nieuwe sloten op de toegangspoort en de deur naar de kleedruimtes/wc’s. De komende dagen zitten bestuursleden klaar op de club om de bijbehorende toegangspassen uit te delen. 

Persoonlijk afhalen

Leden dienen het pasje persoonlijk af te halen (handtekening vereist). Overigens, voor ieder lid binnen het gezin ligt een eigen pasje klaar, de sleutelnummers staan op naam geregistreerd. Ouders kunnen uiteraard tekenen voor hun kinderen. De 1e toegangspas is gratis, mocht je een pasje kwijt raken dan kost het €5,- om een nieuwe te bestellen.

Let op: alle leden hebben dus een nieuwe sleutelpas nodig om de poort te openen. Dit kan niet met je oude KNLTB pas (waar je foto op staat). 

De sleutelpasjes zijn tot einde jaar af te halen op:

 • woensdag tussen 18.30-19.30 uur