Laatste update Coronavirus COVID-19

Update Coronavirus COVID-19 dd. 29 mei 2020, versoepeling noodverordening Limburg Noord per 1 juni

Beste leden,

De gemeente heeft vandaag een update van de noodverordening gecommuniceerd m.b.t. een versoepeling voor jongeren t/m 18 jaar:

“Oefenwedstrijden in clubverband voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zijn toegestaan. Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt de afstandseis van 1,5 meter dan dus niet. Een potje voetbal is voor deze leeftijdsgroep hiermee weer toegestaan.”

Dit betekent dat vanaf 1 juni alle spelers t/m 18 jaar vrij mogen tennissen en trainen zonder toezicht en 1,5 meter afstandseis . De regels op en rondom onze banen zijn derhalve iets aangepast (m.n. regel 8). Het reserveren van een baan via de KNLTB app blijft uiteraard noodzakelijk en verplicht!

We baseren ons als club op de laatste aanvullende richtlijnen van de KNLTB, het sportprotocol van NOC-NSF, de basisregels van de Rijksoverheid én de noodverordening Limburg Noord (versie 1 juni 2020).

Regels op en om de baan
Al deze maatregelen komen samenvattend neer op de volgende regels voor op het T.C. Helios tennispark:

  1. Gebruik altijd je gezonde verstand
  2. Houd in principe 1,5 meter afstand, schud geen handen, blijf altijd thuis als jij of iemand uit je gezin klachten heeft
  3. Kom alleen naar het tennispark als je tennisles of een baanreservering hebt
  4. Kom niet eerder dan 5-10 minuten voor aanvang naar het tennispark en verlaat het ook weer direct na het sporten
  5. Ga voorafgaand thuis naar de wc; het clubhuis is in principe dicht, de wc is alleen open voor noodgevallen
  6. Gebruik alleen je eigen materialen; als je les hebt: volg de aanwijzingen m.b.t. materiaalgebruik en/of hygiëne van TML op
  7. Let op evt. aangegeven looproutes (beweeg zoveel mogelijk met de klok mee) en voorkom blokkades bij de in-en uitgang
  8. Spelers t/m 18 jaar mogen vrij tennissen zonder toezicht en 1,5 meter afstandseis  
  9. Er mag geen publiek (ouders/grootouders) op het park aanwezig zijn
  10. Houd rekening met elkaar en respecteer de regels

Voor extra informatie of vragen omtrent corona en tennis verwijzen we naar de speciale corona-website van de KNLTB.

Houd rekening met elkaar en respecteer de regels
Alleen als we allemaal samen de regels naleven kunnen we het park open houden. We kunnen en willen dit als bestuur niet controleren. We rekenen erop dat iedereen die op het park aanwezig is de richtlijnen kent, volgt én dat we elkaar ook mogen aanspreken hierop. Het gaat ten slotte om eenieders veiligheid.
Let op: De afspraken voor onze club zijn onderdeel van de lokale noodverordening. Op basis hiervan zullen er zeker controles zijn! Het bestuur kan leden die zich niet aan de regels houden de toegang tot het park ontzeggen en zal eventuele boetes bij overtredingen verhalen op de betrokkenen.

Alleen op de baan na een reservering!
Via de KNLTB app kun je een baan reserveren. Omdat we iedereen een baan gunnen is de restrictie naar maximaal 3 keer reserveren per week gezet. Je kunt wel 7 dagen vooruit plannen. Mocht het nodig zijn de restricties aan te passen, dan zullen we dit doen.

Tennis ze en blijf gezond!

Het bestuur van T.C. Helios
Stefan Segers | Benoit Charpentier | Renée van den Kroonenberg | Theo Ratering | Roland Tonnaer | Monique Schroijen