Lidmaatschap en Contributie 2019

De contributie voor 2019 is vastgesteld op:

  • € 115,- voor seniorleden 18+ met vrijwilligerstaken
  • € 165,- voor seniorleden 18+ zonder vrijwilligerstaken
  • € 75,- voor studentleden 18-24 jaar met vrijwilligerstaken (obv een  geldige studentenkaart)
  • € 75,- voor een winterabonnement zonder taken (tijdelijk abonnement van 1 oktober tot 1 maart)
  • € 45,- voor jeugdleden 6-17 jaar (t/m kalenderjaar waarin je 17 jaar bent)
  • € 0,- voor kinderen tot 6 jaar (Tenniskids Blauw)

Na je aanmelding ontvang je het KNLTB pasje zo snel mogelijk. Nieuwe pasjes  zijn af te halen in de kantine op het park (zwarte klapper achter de bar). Je ontvangt in principe altijd een bericht van het secretariaat.

T.C. Helios is geheel afhankelijk van vrijwilligers en we waarderen het als je je wilt opgeven voor vrijwilligerstaken.  Vele handen maken licht werk! Het systeem is in principe gebaseerd op punten, afhankelijk van het soort dienst. Maar je kunt natuurlijk ook altijd deelnemen in een commissie! Voor meer informatie over vrijwilligerstaken, maar ook over baangebruik e.d. klik hier.

 

Gedurende het jaar lid worden:
Instromende leden betalen altijd €15,- t.b.v. de KNLTB bijdrage van het lopende contributiejaar en tot 1 augustus het volledige jaarbedrag.

Na 1 augustus geldt een reductie; seniorleden betalen 15,- + €10 per maand tot het nieuwe kalenderjaar (MET vrijwilligerstaak). Instromende leden ZONDER vrijwilligerstaak betalen €15,- + 15,- per maand, Studenten €15,- + €7,50 en juniorleden 15,- + €5,- per maand tot het nieuwe kalenderjaar. 

Overgang van junior naar seniorlidmaatschap:
In het kalenderjaar dat een juniorlid 18 jaar wordt, ben je volgens KNLTB seniorlid. De contributiebijdrage wordt dan automatisch verhoogd naar de seniorcontributie met vrijwilligerstaken. In dat jaar geldt wel een overgangsregeling: Er is restitutie van de contributie t.w.v. €5,- per maand waarin het kind in het betreffende jaar nog geen 18 jaar is geworden. Uiteraard hoeven deze leden in dat jaar nog geen vrijwilligerstaken uit te voeren.

Lidmaatschap kinderen jonger dan 6 jaar:
De kinderen die deelnemen aan tenniskids BLAUW zijn gratis lid van de vereniging. Ze krijgen ook een gratis KNLTB pasje. In principe worden deze leden automatisch jeugdlid vanaf 6 jaar (in overleg met tennisleraar overgang naar regulier tennisles niveau ‘rood’).

Afmelden bij T.C. Helios
Afmeldingen moeten schriftelijk/per mail binnen te zijn bij het secretariaat vóór 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. 

Na 1 januari zal €25,- in rekening worden gebracht ivm het bestellen van KNLTB pasjes enerzijds en het opstellen van de begroting voor het nieuwe jaar anderzijds. Mocht je je niet hebben afgemeld vóór het incasso-moment van het nieuwe kalenderjaar (rond 1 maart) dan zal de volledige contributie in rekening worden gebracht.