De contributie voor 2024 is niet gewijzigd ten opzichte van 2023 (vastgesteld tijdens de ALV op 10 maart 2023):

  • € 125,- voor seniorleden 18+ met vrijwilligerstaken
  • € 180,- voor seniorleden 18+ zonder vrijwilligerstaken
  • € 80,- voor studentleden 18-24 jaar met vrijwilligerstaken (o.b.v. een geldig inschrijvingsbewijs)
  • € 80,- voor een winterabonnement zonder taken (tijdelijk abonnement van 1 oktober tot 1 maart)
  • € 75,- voor seniorleden 75+ zonder vrijwilligerstaken (alleen overdag tot 18.00 uur)
  • € 50,- voor jeugdleden 6-17 jaar (t/m kalenderjaar waarin je 17 jaar bent)
  • € 50,- voor een ouder-kind abonnement (op naam van 1 ouder, jeugdlid in zelfde gezin, alleen overdag tot 18.00 uur)
  • € 0,- voor kinderen tot 6 jaar (Tenniskids Blauw)

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging. Er wordt dan ook een toegangspasje voor je aangemaakt (tbv de poort en hal waar lichten en wc’s zijn). Binnen ongeveer 2 weken zijn de pasjes af te halen in de kantine op het park (zwarte klapper achter de bar). NB: er zijn geen ledenpassen meer (de oude KNLTB pasjes). Ledenpassen staan digitaal in de KNLTB Clubapp.

T.C. Helios is geheel afhankelijk van vrijwilligers en we waarderen het als je je wilt opgeven voor vrijwilligerstaken.  Vele handen maken licht werk! Het systeem is in principe gebaseerd op punten, afhankelijk van het soort dienst. Maar je kunt natuurlijk ook altijd deelnemen in een commissie! Voor meer informatie over vrijwilligerstaken, maar ook over baangebruik e.d. klik hier.

 

Gedurende het jaar lid worden:
Instromende leden betalen altijd €20,- t.b.v. de KNLTB bijdrage van het lopende contributiejaar en tot 1 augustus het volledige jaarbedrag.

Na 1 augustus geldt een reductie; seniorleden betalen €20,- + €15 per maand tot het nieuwe kalenderjaar (MET vrijwilligerstaak). Instromende leden ZONDER vrijwilligerstaak betalen €20,- + €20,- per maand, Studenten €20,- + €10,- en juniorleden 20,- + €5,- per maand tot het nieuwe kalenderjaar. 

Overgang van junior naar seniorlidmaatschap:
In het kalenderjaar nádat een juniorlid 18 jaar is geworden, zet T.C. Helios het lidmaatschap om naar een seniorlidmaatschap MET vrijwilligerstaken. De contributiebijdrage wordt dan automatisch verhoogd. Indien omzetting naar een studentlidmaatschap van toepassing is, moet voor het einde van het kalenderjaar contact opgenomen worden met het secretariaat en bewijs van inschrijving aangeleverd worden.  

Lidmaatschap kinderen jonger dan 6 jaar:
De kinderen die deelnemen aan tenniskids BLAUW zijn gratis lid van de vereniging. In principe worden deze leden automatisch jeugdlid vanaf 6 jaar (in overleg met tennisleraar overgang naar regulier tennisles niveau ‘rood’). Daarnaast gelden er gereduceerde lestarieven. Ongeacht de groepsgrootte betalen deze kids een vaste les-prijs.

Extra oefenen met je kind maar geen lid? Neem een ouder-kind abonnement!
Wat is het?
Met dit abonnement kunnen ouders samen met een jeugdlid overdag tennissen op de banen van T.C. Helios. De ouder hoeft dan geen volledig lidmaatschap af te sluiten en/of deel te nemen aan overige activiteiten van de club.
Wat kost het?
Het abonnement kost €50,- per kalenderjaar. De voorwaarde is dat er in het gezin minimaal 1 jeugdlid van T.C. Helios is. Het abonnement komt op naam van 1 ouder, deze ouder is geregistreerd als bondslid bij de KNLTB en kan een baan reserveren op het park van T.C. Helios, elke dag tussen 8.00-18.00 uur. 
Hoe af te sluiten?
Klik hier en vul het online formulier volledig in (mét pasfoto). Je kunt na de bevestiging van het secretariaat direct een baan reserveren en gaan oefenen!

Afmelden bij T.C. Helios
Afmeldingen moeten schriftelijk/per mail binnen te zijn bij het secretariaat vóór 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. 

Na 1 februari zal €25,- in rekening worden gebracht ivm de afdracht van de KNLTB contributie enerzijds en het opstellen van de begroting voor het nieuwe jaar anderzijds. Mocht je je niet hebben afgemeld vóór het officiële incasso-moment van het nieuwe kalenderjaar (rond 1 maart) dan zal de volledige contributie in rekening worden gebracht.

NB: Er vindt in een lopend seizoen geen restitutie plaats van contributie, ongeacht de (medische) reden.