Trainingsinformatie

Aanmelden voor de trainingen
Leden van T.C. Helios dienen de trainingen in principe zelf met TML te regelen (aanmelden – financiële afhandeling). Vanuit de vereniging krijg je per trainingsseizoen een nieuwe link toegestuurd om je  aan te melden voor het betreffende trainingsblok (zomer-winter). Bij instroom gedurende het jaar krijg je dit rechtstreeks van TML.

Ieder seizoen dien je je voor tennislessen opnieuw aan te melden bij TML. Zo heeft TML recente gegevens, en kan een ieder zijn voorkeur opnieuw uitspreken.Tennis Management Limburg

Let op: Stoppen met lessen is geen afmelding voor de vereniging!

Speciaal voor kleuters tot 6 jaar bieden we ook tennislessen aan (Tenniskids Blauw). Kijk hier voor meer informatie.

Kosten trainingen
De kosten voor de trainingen worden bepaald door de groepsgrootte en kunnen dus variëren. Met vier personen bedragen de kosten ongeveer € 12,- per les. De lesgroepen kunnen variëren van 4 tot 10 personen.

Aanpak & afspraken trainingen
De trainingen worden gedurende het hele jaar op het tennispark van T.C. Helios verzorgd (outdoor). Er zijn per seizoen in principe 16 lessen gepland. De reguliere lestijd voor zowel jeugd als senioren is 1 uur, bestaande uit 50 minuten les en 10 minuten voor wisseling van de les, warming-up en afsluiting van de les. Er zijn dagelijks 2 banen gereserveerd voor het geven van tennisles, met uitzondering van maandag en zondag.

Indien trainingen door slecht weer uitvallen dan zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Indien de tennistrainer al op de vereniging aanwezig is kan incidenteel een theorieles worden gegeven(maximaal 2 trainingsuren). Dit betreft jeugdleden.
  • Is de training tijdig vooraf geannuleerd vanwege de slechte weersomstandigheden, dan komt dit 1x per seizoen voor rekening en risico van het deelnemend lid. Wanneer voor de tweede maal (of vaker) vanwege de slechte weersomstandigheden een ingeplande tennisles geen doorgang kan hebben dan komt dit voor rekening en risico van TML.
  • Bij het afmelden van een training zullen de leden middels een mail bericht op de hoogte worden gesteld. A.u.b. dan ook mede trainingsgenoten informeren ter ondersteuning van dit bericht.  
  • TML streeft er naar om alle uitgevallen lessen in te halen; per seizoen zullen 3 data geselecteerd worden om eventuele inhaallessen in te plannen.

Vragen over trainingen? 
Voor vragen over trainingen en beschikbare trainingsuren kun je rechtstreeks bij TML terecht via: tc.helios.trainingen@gmail.com. Op de website van TML vind je ook alle informatie over de overige activiteiten van TML.